Mundus Imaginalis och Aktiv Imagination

Stockholm

En annan verklighet eller bara en terapeutisk metod?

Vi utforskar Jungs och hans vän Henry Corbins uppfattningar av begreppen och deras praktiska användningar både i terapi och i våra liv.

 • Datum

  lördag, 18 mars 2023

 • Tid

  12:00 - 14:30

 • Plats

  Sensus Medborgarplatsen. plan 7, Stora salen

 • Kostnad

  50:- (icke medlemmar 100:-)

 • Anmälan

  Ingen förhandsanmälan

Vi utforskar skillnaden mellan Aktiv Imagination och Social Imagination. Den senare är starkt närvarande i sociala medier, i memes och konspirationsteorier. Vi tar upp arketyper, symboler, skuggan, hur vi tar tillbaka projektioner genom Aktiv Imagination och hur transpersonell psykologi kan hjälpa oss att förstå och hantera alla våra psykologiska fakulteter. Vi undersöker Henry Corbins Mundus Imaginalis, mellanvärlden, som en medlare mellan vår fysiska verklighet och den andliga verkligheten. Och därmed dyker rätt in i den filosofiska frågan vad är verkligheten? Omfattar själen den fysiska kroppen eller alstrar kroppen vår själ? … eller som James Hillman sa: “perhaps it is not we who imagine, but we who are imagined.” Välkomna till en spännande dag med Suzanne Gieser och Svante Björklund.
Suzanne Gieser har forskat kring Jungs idévärld sedan 1982 och disputerade 1996 med en avhandling rörande tankeutbytet mellan CG Jung och fysikern Wolfgang Pauli, även redaktör för en nyligen utkommen bok av Jungs seminarier från 1936 och 1937. Idag verksam även som leg psykoterapeut och handledare.
Svante Björklund har 35 års erfarenhet av personlig utveckling och 20 års erfarenhet av psykosyntesen som psykosyntesterapeut / coach / organisations konsult och är även lärare i psykosyntes med specialitet inom transpersonell psykologi.