Psykedeliska substanser, psykisk ohälsa och andlig utveckling

Stockholm

Mötespunkter mellan C.G. Jungs perspektiv och dagens pågående forskning

Välkomna till ett panelsamtal med professor Pehr Granqvist, Suzanne Gieser och Tomas Videgård om den pågående forskningen kring de nya psykedeliska terapierna och deras potential för individuation och andlig utveckling, särskilt i relation till CG Jungs syn på människans väg till psykisk hälsa.

 • Datum

  lördag, 26 november 2022

 • Tid

  14:00 - 16:30

 • Plats

  Sensus, Medborgarplatsen, plan 7

 • Kostnad

  50:- medlemmar, 100:- ej medlemmar

 • Anmälan

  Ingen förhandsanmälan

Pehr Granqvist är professor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet. Han är specialiserad på anknytningsteori och -forskning, särskilt på kopplingen mellan anknytning, religion och andlighet. I panelsamtalet vill han lyfta fram den psykedeliska terapins transformerande potential för människors relationer, självacceptans och andlighet.

Suzanne Gieser är fil. dr. i vetenskapshistoria specialiserad på psykoterapins historia och C.G. Jung, leg psykoterapeut, handledare, relationsterapeut, kris- och traumaexpert.

Tomas Videgård är fil. dr. i psykologi (en avhandling om Primal Therapy), leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Han är speciellt intresserad av relationella, existentiella och andliga perspektiv i teori och praktik.