Sagor för djupare förståelse av olika tankesätt

Göteborg

Vi hälsar den jungianska psykoterapeuten Agnieszka Tarwid Löfström välkommen tillbaka till Göteborg.

  • Datum

    lördag, 14 december 2024

  • Tid

    14:00 - 16:30

  • Plats

    SENSUS, Drottninggatan 30, 3 tr, Göteborg

-Sagor ska, enligt Marie-Louise von Franz, alltid tolkas på det kollektiva planet. De flesta slaviska sagor som jag känner till är till sitt ursprung ryska, säger Agnieszka. I dagens läge är det ett inte oproblematiskt ursprung. Kanske kan dessa gamla sagor hjälpa oss att tillsammans få någon förståelse för den vändning historien tar i vår samtid?