Träffa dina Delpersonligheter för ökad självkännedom

Göteborg

Roberto Assagioli grundade Psykosyntesen och vidareutvecklade C G Jungs Personabegrepp med sin teori om Delpersonligheter. I en workshop välkomnar vi dig att stifta bekantskap med olika delar av dig själv. Vi fördjupar begreppet Delpersonlighet genom att gå igenom teorin kring hur tidiga trauman i livet kan präglar vår identitet och personlighet.

  • Datum

    lördag, 20 januari 2024

  • Tid

    14:00 - 16:30

  • Plats

    Göteborgs Litteraturhus

Medverkande: Lennart Jarlsnäs. Dipl. Psykosyntesterapeut, IoPT-traumaterapeut. Maria Meyer Martins. Dipl. Psykosyntescoach.