Jungvännerna i Stockholm

Jungvännerna i Stockholm

Program hösten 2019

Lördag 1 februari

Dialogcafé med Jung i fokus

Samtal under ledning av Leif GF Stenberg, specialist på dialog och relationer.

Vi bjuder in till en workshop där vi i mindre grupper och i dialogform fördjupar våra tankar kring några av Jungs olika begrepp. Vi utgår från några ämnen, och låter samtalen utvecklas utifrån deltagarnas intresse och erfarenheter.

Lördag 21 mars

Själens kod i James Hillmans teori


Föreläsning med Thorbjörn Carlsten


Är det som sker i vårt liv en slump eller är det förutbestämt? Gör vi våra val därför att vi redan från början är bestämda att göra dem? Är det vi kallar ”talang” i själva verket ett uttryck för en kallelse? Finns det något som kan kallas ”kallelse”? Varifrån kommer i så fall den? Från Gud? Eller är det så att det finns ett framtida jag som kommunicerar i tiden bakåt till vårt nuvarande jag att göra rätt val? Frågorna är många.


Läs mer

OBS! Seminariet uppskjutet!

Återkommer våren 2021

Lördag 25 april kl 13 - 14

Årsmöte


därefter kl 14 - 16.30


Bortom personligheten

Samtal kring det andliga i en tid av fake news och alternativa sanningar.
Föreläsning med Suzanne Gieser och Svante Björklund


Jung och Assagioli började sin vänskap på Bleulers psykiatriska klinik Burghölzi. Det finns många gemensamma nämnare mellan CG Jungs och Roberto Assagiolis syn på det andligas betydelse och funktion för människan. Båda såg andligheten som ett inneboende behov, ja till och med ett medfött anlag. De använder lite olika ord för att beskriva liknande ting. Båda ser den personliga utvecklingen (individuation/personlig psykosyntes) som grund för att gå vidare med utveckling av mer autentiska och andliga högre jag/själv. Men det finns också olikheter.


Läs mer

.


OBS! Årsmötet uppskjutet till september!


Föreläsningen återkommer våren 2021

Lördag 13 juni

Exploring Lucid Dreaming and Extraordinary Dreams

Workshop med Fariba Bogzaran, Ph.D


Lucid dreaming, or awareness in dreams is a powerful practice of awakening to the great dimensions of our creative mind. This state of consciousness can be invoked by practice or spontaneously. Lucid Dreaming is used by psychotherapists as the method to work with transpersonal experiences; nightmares, creativity and enhancing skills. Extraordinary dreams are specific categories of dreams in which impactful dreams are experienced.
In this one-day workshop, Dr. Fariba Bogzaran focuses on historical, scientific, and phenomenological research on lucid dreaming as well as the current dialogue about this subject. She will discuss extraordinary dreams and how to work with them.


Läs mer

OBS!  Seminariet inställt!

Drömseminarium på Frötuna


I höst, 23 -25 oktober, planerar vi ett seminarium om drömmar på vackra Frötuna. Mer info kommer under våren.