Program Göteborg hösten 2017

Programmet under våren 2020

Poesicirkel:


Vill du delta, anmälan till:

goteborg@jungstiftelsen.se

 

måndag varannan vecka:

Datum i vår är: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2 och 9/3


Tid. kl. 15.00 – 17.00

Lokal är Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset,

Heurlins Plats 1b.

 

Poesicirkeln är gratis men förtäring kostar 20 kr
lördag 15 februari  i samarbete med Sensus


Emilia Fogelklou - Seminarium

Ett seminarium för den som vill samtala kring Emilia Fogelklou,

hennes liv och verk. Kan även ses som en uppföljning av föredraget den 7/12.  

Anmälan till goteborg@jungstiftelsen.se


Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1b

Tid: 14.00 - 16.30

Kostnad: 50 kr inkl. fika


Inställt! Lördag 14 mars  i samarbete med Sensus

 

VAD GER DIKTEN?  OBS! Inställt!

- om att läsa, skriva, samtala kring upplevelser av existentiella dikter.

 

Poesicirkeln inom C G Jungföreningen inbjuder till en dag med poesiuppläsning av såväl egna dikter som dikter skrivna av välkända poeter. 

 

Lördagen 14 mars 14.00 -16.30 på Litteraturhuset, Heurlins plats 1b 


Fritt inträde


Uppskjutet tills vidare!


Måndag 30 mars  i samarbete med Sensus

Årsmöte


Tid: kl. 15.00 – ca: 17.00

Lokal meddelas senare

OBS! Inställt

Lördag 4 mars  i samarbete med Sensus

Suzanne Gieser


Jungs föreläsningar och inflytande i USA

Seminarium med Suzanne Gieser

Jungs föreläsningar om kvantfysikern Wolfgang Paulis

drömmar 1936 och 1937 i USA utkom i ny bok under hösten.

Boken inleds med en histo­risk överblick av dagens föredragshållare

Suzanne Gieser.

                                                                                                                                       

Lördag 25 april

Utflykt/ Seminarium

 

Tanken är att vi reser till Skärhamn och ser en utställning av Fredrik Söderberg på Nordiska Akvarellmuseet.

Vi tänker oss dessutom lunch i restauranten och ett organiserat samtal eller föredrag.

 

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

C G Jungföreningen i Göteborg är en vänförening till Svenska C G Jungstiftelsen.