Program Göteborg hösten 2017

Programmet under hösten 2019

Poesicirkel:


Vill du delta, anmälan till:

goteborg@jungstiftelsen.se

 

måndag varannan vecka:

23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11.

Tid. kl. 15.00 – 17.00

Lokal är Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset,

Heurlins Plats 1b.

 

Poesicirkeln är gratis men förtäring kostar 20 kr


lördag 12 oktober  i samarbete med Sensus


Thorbjörn Carlsten

Buddhismens svar på Gud

Läran om trikāya (tre kroppar),

som teologi om det gudomliga

 

Plats: Sensus lokaler, Drottninggatan 30

Tid: 14.00 – 16.30

 Kostnad: 50 kr/ 100 kr för icke medlem.

Förtäring: 20 kr

OBS! Kom i god tid då entrédörren låses.
Lördag 16 november i samarbete med Sensus

 

Johanna Smedberg

Myten om Modern - en Jungiansk arketypsanalys

 

Plats: Sensus lokaler, Drottninggatan 30

Tid: 14.00 – 16.30 Förtäring: 20 kr

Kostnad: 50 kr/ 100 kr för icke medlemmar

OBS! Kom i god tid då entrédörren låses


Med utgångspunkt i arketypen ”Den stora Modern” utforskar Johanna Smedberg den grekiska myten om Persefone och dess innebörd för beskrivning av kvinnorollen i olika tidsskeden av livet. Hon kommer därvid

in på viktiga Jungianska begrepp som individuationen, skuggan och animus/anima.


 

Lördag 7 december  i samarbete med Sensus


Ulrika Knutson

Om Emilia Fogelklou

 

Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins plats 1b

Tid: 14.00 – 16.30

Kostnad: 50 kr/ 100 kr för icke medlem.

Förtäring: 20 kr


Ulrika Knutson berättar om sitt förhållande till Emilia Fogelklou.

                                                                                                                                       

C G Jungföreningen i Göteborg är en vänförening till Svenska C G Jungstiftelsen.