Aktuellt program Gbg

Program för vår och sommar 2022

Hjärtligt välkomna till C G Jungföreningen i Göteborg och till vårt program sommar 2022.

Den stora händelsen i år är Sommarseminariet på Löftadalens Folkhögskola i Åsa den 7-10 juli.

Vi ser fram emot att träffas igen! 


INBJUDAN till Sommarseminariet ”Unus Mundus - Non-duality” på Löftadalens Folkhögskola i Åsa den 7 – 10 juli 2022 


Härmed har C G Jung Stiftelsen, Jungvännerna i Stockholm och C G Jungföreningen i Göteborg glädjen att bjuda in till ett sommarseminarium på Löftadelens Folkhögskola i Åsa, Kungsbacka.Här har du tillfälle att fördjupa dig i C G Jungs tankar om vad det innebär att vara människa.

Tillsammans gör vi en inre resa utifrån C G Jungs teorier där ingenting är vitt eller svart och där vi har mer som förenar oss än skiljer oss åt. Jungs idévärld spänner från allt mellan teorier om våra personliga temperament till de djupaste strukturerna i universum, till frågor om hur psyke och materia hänger samman. Jungs perspektiv är högaktuellt idag inom ramen för det som kallas för icke-dualitet (Unus Mundus). Vi har bjudit hit lärare med lång erfarenhet av terapeutiskt arbete och forskning. Tillsammans ska vi få ta del av deras föreläsningar samt omsätta teorin till egna upplevelser genom olika workshops.


Anmäl dig här genom att skicka mail till goteborg@jungstiftelsen.se


Program: LÄS MER

Moderator Maria Meyer-Martins